ww.parafianowawies.info

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w poniedziałki, środy i piątki po Mszy św. wieczornej, czyli ok. 18.30.

Dokumenty potrzebne w kancelarii
w związku z przystępowaniem do sakramentów
 

CHRZEST ŚWIĘTY
 
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)
 
Uroczysty chrzest w naszym kościele odprawiamy w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00.
Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:
 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
 3. Nazwiska i imiona rodziców chrzestnych oraz ich adres zamieszkania
 4. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
Rodzice dziecka, którzy nie są związani sakramentalnym małżeństwem i nie należą do naszej parafii winni przed przyjściem do kancelarii najpierw zapoznać się z poniżej zamieszczoną informacją dla Rodziców.
 
Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 • prowadzący gorszący tryb życia.
Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)
Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 
Informacja dla Rodziców proszących o chrzest dziecka w naszym kościele

A. Rodzice dziecka, którzy zawarli sakrament małżeństwa.
Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:
 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
 2. Odpis aktu małżeństwa.
 3. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.
B. Rodzice dziecka (lub matka samotnie wychowująca dziecko), którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa ze względu na trwającą przeszkodę kanoniczną jednej ze stron.
Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:
 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
 2. Odpis aktu związku cywilnego z USC.
 3. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.
 4. Podpisują oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka w obecności księdza w naszej kancelarii parafialnej
C. Rodzice dziecka, którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa i nie ma przeszkód kanonicznych żadnej ze stron.
Ojciec i matka dziecka (razem) zgłaszają się do parafii, gdzie aktualnie mieszkają, aby:
 1. Otrzymać pisemną zgodę proboszcza swojej parafii zamieszkania na chrzest dziecka w innej parafii
 2. Podpisać razem z chrzestnymi w obecności księdza w kancelarii parafii zamieszkania oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka.
Po spełnieniu powyższych aktów zgłaszają się do naszej kancelarii parafialnej  przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:
 1. Pisemną zgodę z parafii zamieszkania na chrzest w naszej parafii.
 2. Oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka.
 3. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
 4. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.
 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
 
"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)
 
A) Informacja dla Parafian
Narzeczeni - z których przynajmniej jedno rzeczywiście i aktualnie mieszka na terenie naszej parafii - na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:
 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego pobraną z parafii, gdzie chrzest miał miejsce (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 2. Dowody osobiste
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich (można je dostarczyć później)
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 5. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego:
  1. W przypadku ślubu konkordatowego jest to zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach.
  2. Jeżeli ma to być tylko ślub kościelny - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego (oryginał Odpisu Aktu Małżeństwa) z odpowiedniego USC.
 6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.
Rozmowa duszpasterska z tymi Narzeczonymi odbywa się w dwóch etapach:
 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godziny, dlatego należy umówić się (np. telefonicznie) na konkretny termin.
   
 2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).
 
B) Narzeczeni spoza parafii
Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię do pobłogosławienia ich małżeństwa.
 
Uwagi dodatkowe:
 • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja daty i godziny ślubu, którą trzeba będzie potwierdzić w odpowiednim czasie.
 • Wszystkie sprawy związane z dekoracją kościoła na Mszę św. wykonuje wyłącznie Pani Ewelina Wijas (kontakt tel. 507161332).
 • Pary decydujące się na ślub w naszym kościele zobowiązują się, iż po zakończeniu ceremonii schody i dziedziniec przed kościołem nie będzie absolutnie niczym zasypywany.
 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
 
"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone."
 (Jk 5,14-15)
 
Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca - w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.
Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).
 W domu chorego należy przygotować:
 • stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
 • na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.
Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.
Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.
 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
POGRZEB KATOLICKI


Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)
 
W kancelarii należy okazać:
 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,
Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)
Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego.
 
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies